redis key 操作

Redis-Key

  • 判断当前key是否存在
exists key
  • 删除key
del key
  • 移动当前key到其他的db
move key db
  • 设置key过期时间 单位是秒
expire key 10
  • 查看当前key剩余时间
ttl key
  • 查看当前key的类型
type key

标签: Redis

添加新评论